KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

(items: 1469)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

HYM 2805   
 Novák K., 1957: Vliv přirozených nepřátel na průběh přemnožení hřebenule borové (Diprion pini L.) na západním Slovensku. 8 pp. [M44] 
  50  2
ASC 54356   
 Novák K., 1957: Vliv přirozených nepřátel na průběh přemnožení hřebenule borové (Diprion pini L.) na západním Slovensku. 8 pp. [M44] [HYM 2805] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 54: 356-362.
  50  2
ASC 55380   
 Novák K., 1958: Neue Trichopterenfunde aus Böhmen. 3 pp. (in Czech). [TRI 127] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 55: 380-382.
  50  2
TRI 128   
 Novák K., 1959: Entwicklung und Diapause der Köcherfliegenlarven Anabolia furcata Br. (Trichopt.). 6 pp. [M36] 
  50  2
ASC 57207   
 Novák K., 1959: Entwicklung und Diapause der Köcherfliegenlarven Anabolia furcata Br. (Trichopt.). 6 pp. [M36] [TRI 128] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 57: 207-212.
  50  2
TRI 129   
 Novák K., 1962: Popisy a klíč k určení samic českých druhů rodu Rhyacophila Pict. (Trichoptera). 8 pp. [M36] 
  50  2
ASC 60304   
 Novák K., 1962: Popisy a klíč k určení samic českých druhů rodu Rhyacophila Pict. (Trichoptera). 8 pp. [M36] [TRI 129] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 60: 304-311.
  50  2
ASC 59250   
 Novák K., 1962: Rozšíření druhů rodu Rhyacophila Pict. v Čechách (Trichoptera). 16a pp. (in German). [M32] [70203] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 59: 250-265.
  150  6
TRI 130   
 Novák K., 1964: Beitrag zur Kenntnis der Köcherfliegen Böhmens (Trichoptera). 5 pp. [M36] 
  50  2
ASC 61279   
 Novák K., 1964: Beitrag zur Kenntnis der Köcherfliegen Böhmens (Trichoptera). 5 pp. [M36] [TRI 130] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 61: 279-283.
  50  2
AFP 14101   
 Novák K., 1971: Beitrag zur Kenntnis der Köcherfliegen Bulgariens (Trichoptera). 14 pp. [70204] Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae 14(162): 101-114.
  95  4
TRI 131   
 Novák K., 1971: Trichoptera Novohradských hor (Trichoptera). 7 pp. 
  50  2
FEH 26S311   
 Novák K., 1973: Die Trichopterenfauna der Tschechoslowakei. 6 pp. [TRI 132] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 26(suppl.): 311-316.
  50  2
TRI 133   
 Novák K., 1989: Možnosti využití výskytu Trichopter k bioindikaci znečistění vodních toků. 6 pp. 
  50  2
AEB 62139   
 Novák K., Botosaneanu L., 1965: Polycentropus schmidi n. sp. (Trichoptera) des Carpates de Slovaquie. 2 pp. Acta entomologica Bohemoslovaca 62: 139-140.
  50  2
TRI 393   
 Novák K., Obr S., 1966: Beitrag zur Kenntnis der Köcherfliegen (Trichoptera) in der Slowakei. 11 pp. 
  50  2
ASC 60068   
 Novák K., Sehnal F., 1963: The development cycle of some species of the genus Limnephilus (Trichoptera). 13 pp. [TRI 135] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 60: 68-80.
  50  2
AEB 70020   
 Novák K., Sehnal F., 1973: Action of juvenile hormone analogues on Euproctis chrysorrhoea and Yponomeuta malinella under field conditions. 10 pp. Acta entomologica Bohemoslovaca 70: 20-29.
  50  2
CUR 1310   
 Novak P., 1948: Opazhanja o Polydrosus elagantulus i Pol. villosithorax Apf. (Col.). 2 pp. 
  50  2
41543   
 Novak P., Wagner W., 1962: Prilog poznavanju faune Homoptera Dalmacije. Beitrag zur Kenntnis der Homopteren-fauna Dalmatiens. 23 pp. 
  150  6
8133   
 Novák V. J. A., 1960: Insektenhormone. 366 pp. 
  195  8
AEB 63247   
 Novák V. J. A., 1966: Insect physiology in Czechoslovakia. 8 pp. Acta entomologica Bohemoslovaca 63: 247-254.
  50  2
ASC 59314   
 Novák V. J. A., Guttmann E., 1962: To the question of gliosecretion (Gliosomata) and other gomori-positive structures in the central nervous system of the cockroach Periplaneta americana L. 9 pp. [ORT 426] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 59: 314-322.
  50  2
ASC 36038   
 Novák V., 1939: Příspěvek k poznání mravenců severních Čech. 2 pp. [HYM 2806] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 36: 38-39.
  50  2
ASC 41031   
 Novák V., 1944: Dicephallus leptothorax Nylanderi r. parvulus Sch. 4 pp. [HYM 2808] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 31-34.
  50  2
FEB 07056   
 Novák V., 1944: Gynandromorphus myrmica Sabuleti. 4 pp. [HYM 2809] Folia entomologica 7: 56-59.
  50  2
HYM 2810   
 Novák V., 1947: Exotičtí mravenci ve sklenících pražské botanické zahrady. (Hymen., Formic.). 3 pp. [M44] 
  50  2
ASC 44144   
 Novák V., 1947: Exotičtí mravenci ve sklenících pražské botanické zahrady. (Hymen., Formic.). 3 pp. [M44] [HYM 2810] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 144-146.
  50  2
53732   
 Novák V., 1948: V. Příspěvek k otázce vzniku pathologických jedinců (pseudogyn) u mravenců z rodu Formica. (Předběžné sdělení.). 35 pp. 
  195  8
ASC 52031   
 Novák V., 1955: Vznik a vývoj proměny u hmyzu z hlediska poznatků o metamorfosních hormonech. 18 pp. [INS 362] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 52: 31-48.
  50  2
ASC 54269   
 Novák V., 1957: Diapausní stadia ploskohřbetky smrkové (Cephaleia abietis L.). [The diapause stages of the saw-fly Cephaleia abietis L.] (in Czech)9 pp. [HYM 2811] [LEP 2515] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 54: 269-276.
  50  2
8134   
 Novák V., 1958: Neznámý svět hmyzu – tajemství hmyzích instinktů. 226 pp. 
  95  4
ASC 56364   
 Novák V., 1959: Další nová muchnička podčeledi Gymnopaidinae z ČSR, Twinnia tatrensis sp. n. (Diptera, Simuliidae). 4 pp. [DIP 2437] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 56: 364-367.
  50  2
SCO 249   
 Novák V., 1963: A study on the developmental stages of the striped timber beetle, Trypodendron lineatum Ol. (Coleoptera, Scolytidae). 4 pp. 
  50  2
CUR 618   
 Novák V., 1965: Ein neuer Typ von Fallen zur Bekämpfung des Rüsselkäfers Hylobius abietis L. 3 pp. 
  50  2
CUR 1526   
 Novák V., 1965: Klikoroh borový. 90 pp. 
  50  2
KLA 29101   
 Novák V., 1993: Populace Leichenum pictum (Coleoptera: Tenebrionidae) u Čenkova (jihozápadní Slovensko). 2 pp. [M48] Klapalekiana 29: 101-102.
  50  2
KLA 32278   
 Novák V., 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 57. Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae. 1 pp. [TEN 1313] [M54] Klapalekiana 32(3-4): 278.
  50  2
KLA 32209   
 Novák V., 1996: Potemníkovití brouci (Coleoptera: Tenebrionidae) středního Polabí. 16 pp. [M10] 
  95  4
FHB 02   
 Novák V., 2005: Tenebrionidae. Icones insectorum Europae centralis. 20 pp. This title is OUT OF PRINT, but it is replaced by No. 8 [FHB 08] which is the second edition updated and supplemented. Folia Heyrovskyana 2B: 1-20.
  0  0
SAR 01109   
 Novák V., 2005: Three new species of the genus Asticostena Fairmaire, 1897 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from India. 12 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 1(1-2): 109-120.
  95  4
SAR 01121   
 Novák V., 2005: Three new species of the genus Borboresthes Fairmaire, 1897 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae). 12 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 1(1-2): 121-132.
  95  4
SAR 02085   
 Novák V., 2006: New species of the genus Mycetocharina Seidlitz, 1891 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Iran. 14 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 2(1-2): 85-98.
  95  4
SAR 03149   
 Novák V., 2007: New species of the genus Hymenalia Mulsant, 1856 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Palaearctic region. 22 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 3(1-2): 149-170.
  195  8
FHB 08   
 Novák V., 2007: Tenebrionidae. Icones insectorum Europae centralis. 24 pp. Second edition updated and supplemented. Folia Heyrovskyana 8B: 1-24.
  250  10
AEP 48073   
 Novák V., 2008: Mycetocharina (Alleculopsis) bahukalatensis sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Iran. 6 pp. (in English). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48(1): 73-78.
  50  2
SAR 04155   
 Novák V., 2008: Preliminary revision of the genus Bolbostetha Fairmaire, 1896 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae). 52 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 4(1-2): 155-206.
  450  18
SAR 04207   
 Novák V., 2008: Two new genera of Alleculinae (Coleoptera: Tenebrionidae) from Malaysia. 10 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 4(1-2): 207-216.
  95  4
SAR 05257   
 Novák V., 2009: New genera of Alleculinae (Coleoptera: Tenebrionidae) from Oriental region. Part I – Borbochara gen. n. 18 pp. (in English). Studies and reports of District Museum Prague-East (T.S.) 5(1-2): 257-274.
  150  6
SAR 06179   
 Novák V., 2010: New genera of Alleculinae (Coleoptera: Tenebrionidae) from Oriental region. Part II-Jaklia gen. nov. 12 pp. (in English). Studies and Reports 6(1-2): 179-190.
  95  4

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek