KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

(items: 2980)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

AEP 10145   
 Roubal J., 1932: Beschreibungen von drei neuen Sphaerosomen (Col. Endomych.). 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 10: 145-146.
  50  2
ENB 07077   
 Roubal J., 1933: Beschreibungen einiger Coleopteren-Neuheiten. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 7(2): 77-78.
  50  2
ASC 30138   
 Roubal J., 1933: Coleoptera nova Bohemica. 39. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 138-140.
  50  2
AEP 11005   
 Roubal J., 1933: Historie pražské koleopterologie. 10 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 11: 5-14.
  50  2
ASC 30031   
 Roubal J., 1933: Über einige interessante und sporadische Slovakische Coleopteren, welche in der ersten Hälfte des Frühlings 1932 erschienen sind. 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 31-36.
  50  2
SCA 972   
 Roubal J., 1933: Übersicht der Gnorimus nobilis L.-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. 2 pp. 
  50  2
ASC 12151   
 Roubal J., 1933: Ueber zwei kritische Cryptophagus: C. cylindrus Kiesw. Und C. trapezoidalis J. Sahlb. 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 12: 151.
  50  2
COL 972   
 Roubal J., 1934: Beschreibung einer neuen Art und drei neuer Formen paläarktischer Coleopteren. 2 pp. 
  50  2
ENB 08032   
 Roubal J., 1934: Bionomische und zoogeographische Notizen über zwei Koleopteren. 4 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 8(1): 32-35.
  50  2
ASC 31076   
 Roubal J., 1934: Nové Coleoptery české fauny. (Coleoptera Bohemica nova.). 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 76.
  50  2
ASC 31140   
 Roubal J., 1934: Popisy dvou nových forem tesaříků ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31. 140-141.
  50  2
AEP 12206   
 Roubal J., 1934: Popsání čtyř nových palaearktických coleopter. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 12: 206-207.
  50  2
ASC 32208   
 Roubal J., 1935: Baris steppensis sp. n. ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 208-209.
  50  2
AEP 13053   
 Roubal J., 1935: Descriptio generis Antherophagi Latr. (Col., Cryptophagidae) speciei novae – Antherophagus Špačeki n. adjecto conspectu analytico specierum palaearcticarum generis Antherophagus Latr. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 13: 53-54.
  50  2
ASC 32074   
 Roubal J., 1935: Historie pražské koleopterologie. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 74.
  50  2
ASC 32025   
 Roubal J., 1935: Poznámka k Heyrovského článku. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 25.
  50  2
ENB 10068   
 Roubal J., 1936: Chrysomela Tesaři sp. n. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 10: 68-69.
  50  2
14705   
 Roubal J., 1936: Přírodovědecký výzkum Státní rezervace „Pieniny“ na hranicích polsko-československých. I. Coleoptera. 20 pp. 
  150  6
AEP 14180   
 Roubal J., 1936: Přírodovědecký výzkum Státní rezervace „Pieniny“ na hranicích polsko-československých. I. Coleoptera. 20 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 14: 180-199.
  150  6
AEP 15023   
 Roubal J., 1937: Descriptions de deux nouvelles formes des Coléopteres. 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 15: 23-24.
  50  2
BUP 589   
 Roubal J., 1937: Formální poznámka. 1 pp. 
  50  2
COL 982   
 Roubal J., 1937: Koleopterologische Notizen. 3 pp. 
  50  2
14706   
 Roubal J., 1938: Československá boreoalpinní Coleoptera a některé jiné druhy, patřící spolu oblasti severské i středoevropské. 21 pp. 
  150  6
ASC 35122   
 Roubal J., 1938: Další nové formy u Rosalia alpina L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 35-122.
  50  2
STA 1206   
 Roubal J., 1938: Über zwei Quedius aus der Microsaurus Steph.-Gruppe (Col. Staphylinidae). 2 pp. 
  50  2
14708   
 Roubal J., 1939: Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích. 22 pp. 
  150  6
ASC 36081   
 Roubal J., 1939: Faunae Bohemiae Coleoptera nova. 42. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 36: 81-82.
  50  2
ASC 26085   
 Roubal J., 1939: Necrophorus vespillo L. v.Bohemicus N. 1 pp. [STA 1207] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 85.
  50  2
FEB 02005   
 Roubal J., 1939: Popis nové Epuraey – Epuraea grandiclava n. sp. Z Vysokých Tater. 3 pp. Folia entomologica 2: 5-7.
  50  2
COL 992   
 Roubal J., 1940: Quinque Coleoptera palaearctica nova descripta. 4 pp. 
  50  2
AQA 487   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. 
  50  2
AEP 18151   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. [AQA 487] [M34] Acta entomologica Musei nationalis Pragae.
  50  2
ASC 38081   
 Roubal J., 1941: Nové formy coleopter. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 81-82.
  50  2
SET 29   
 Roubal J., 1942-1943: 9 článků publikovaných v Časopisu Čs. spol. entomologické soukromě sešitých do jednoho „multipaperu“. 16 pp. Obsah: Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Roubal J., 1943: Carabus hortensis L. v. dürkianus Ganglb. 1 pp. Roubal J., 1943: Pětačtyřicátý dodatek k seznamu českých Coleopter. 2 pp. Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Roubal J., 1943: Col. nova de Bohemia et Slovakia. 3 pp. (in Czech). Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. Roubal J., 1942: O několika našich hrobařících. 1 pp. Roubal J., 1942: Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank. 1 pp. Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 17, 33, 63, 84-86, 137-138 + 40: 57-59, 68, 129-130, 136-137.
  95  4
ASC 39084   
 Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. [STA 1214] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 84-86.
  50  2
ASC 39137   
 Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 137-138.
  50  2
ASC 39056   
 Roubal J., 1942: Miscellanea coleopterologica. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 56-59.
  50  2
ASC 39017   
 Roubal J., 1942: O několika našich hrobařících. 1 pp. [STA 1215] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 17.
  50  2
AEP 20238   
 Roubal J., 1942: Terikolní a terestrická fauna coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů apod. Nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajů Čech. Zoologický průzkum zbytků původních nelesních a nestepních ploch. 17 pp. Circuitus pragensis Coleoptera terrena in locis incultis, ruderalibus, in lutumentis desertis, in agrorum limitibus, in pascuis aridis, qui loci non silvis, hortis, callunetis, ripis, palubidus, proximis camporum patentium (Formationibus ste pensibus) continentur. 17 pp. (in Czech). [M62] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 20: 238-254.
  95  4
ASC 39063   
 Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 63.
  50  2
ASC 40136   
 Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 40: 136-137.
  50  2
FEB 06065   
 Roubal J., 1943: Popisy čtyř nových forem Meligethes Steph. Palaearktické zvířeny. 3 pp. Folia entomologica 6: 65-67.
  50  2
AEP 21222   
 Roubal J., 1944: Coleopterorum genus Eucinetus Germar: Ratio, Chorologia, Oecologia. 9 pp. (in Czech). [M07] [14713] 
  95  4
AEP 21095   
 Roubal J., 1944: Seznam druhů rodu Cryptophagus Herbst (Col.) Čech, Moravy a přilehlého území s výčtem známých lokalit a biotopickým zhodnocením. Připojen popis nového druhu. Catalogus specierum generis coleopterorum Cryptophagus Herbst Bohemiae, Moraviae confiniumque regionum. Descriptione speciei novae adiuncta. Adnotationes systematicae. 32 pp. [M07] [14714] 
  250  10
ASC 41131   
 Roubal J., 1944: Typicky mediterranní druhy coleopter na Moravě. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 131-132.
  50  2
ASC 42120   
 Roubal J., 1945: Cryptophagus (Mnionomus Woll.) Madarorum sp. n. de Peninsula Balcanica. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 120-121.
  50  2
ASC 42058   
 Roubal J., 1945: Další příspěvek k seznamu českých Coleopter. (45. Pokračování). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 58-59.
  50  2
FEB 08068   
 Roubal J., 1945: Pachydema Voláki sp. n. 3 pp. [SCA 973] Folia entomologica 8: 68-69.
  50  2
ASC 42121   
 Roubal J., 1945: Příspěvek k statistice proměnlivosti sluníčka Propylaea 14-punctata L., v středních Čechách (Col. Coccinell.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 121-126.
  50  2
ASC 43041   
 Roubal J., 1946: Několik nových coleopter z mé sbírky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 41-44.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek