KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

(items: 2992)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

ASC 39063   
 Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 63.
  50  2
ASC 40136   
 Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 40: 136-137.
  50  2
FEB 06065   
 Roubal J., 1943: Popisy čtyř nových forem Meligethes Steph. Palaearktické zvířeny. 3 pp. Folia entomologica 6: 65-67.
  50  2
AEP 21222   
 Roubal J., 1944: Coleopterorum genus Eucinetus Germar: Ratio, Chorologia, Oecologia. 9 pp. (in Czech). [M07] [14713] 
  95  4
AEP 21095   
 Roubal J., 1944: Seznam druhů rodu Cryptophagus Herbst (Col.) Čech, Moravy a přilehlého území s výčtem známých lokalit a biotopickým zhodnocením. Připojen popis nového druhu. Catalogus specierum generis coleopterorum Cryptophagus Herbst Bohemiae, Moraviae confiniumque regionum. Descriptione speciei novae adiuncta. Adnotationes systematicae. 32 pp. [M07] [14714] 
  250  10
ASC 41131   
 Roubal J., 1944: Typicky mediterranní druhy coleopter na Moravě. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 131-132.
  50  2
ASC 42120   
 Roubal J., 1945: Cryptophagus (Mnionomus Woll.) Madarorum sp. n. de Peninsula Balcanica. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 120-121.
  50  2
ASC 42058   
 Roubal J., 1945: Další příspěvek k seznamu českých Coleopter. (45. Pokračování). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 58-59.
  50  2
FEB 08068   
 Roubal J., 1945: Pachydema Voláki sp. n. 3 pp. [SCA 973] Folia entomologica 8: 68-69.
  50  2
ASC 42121   
 Roubal J., 1945: Příspěvek k statistice proměnlivosti sluníčka Propylaea 14-punctata L., v středních Čechách (Col. Coccinell.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 121-126.
  50  2
ASC 43041   
 Roubal J., 1946: Několik nových coleopter z mé sbírky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 41-44.
  50  2
ASC 43073   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 73-74.
  50  2
ASC 43001   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 1-2.
  50  2
AEP 24141   
 Roubal J., 1946: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. I. 17 pp. [M07] [14715] 
  95  4
FEB 09071   
 Roubal J., 1946: Trogophloueus subtilicornis sp. nova (Col., Staphylinidae). 2 pp. [STA 1216] Folia entomologica 9: 71-72.
  50  2
ASC 44130   
 Roubal J., 1947: Novinky fauny českých Coleopter. 47. Příspěvek. 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 130-132.
  50  2
ASC 44059   
 Roubal J., 1947: O třech význačných a vzácných zimních broucích pražské zvířeny. 8 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 59-66.
  50  2
ASC 45123   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. (II). 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 123-125.
  50  2
ASC 45045   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 45-46.
  50  2
AEP 26353   
 Roubal J., 1948: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. II. 45 pp. [M07] [14716] 
  250  10
ASC 46044   
 Roubal J., 1949: Coleopteorum formae novae de RČS descriptae. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 44-46.
  50  2
FEB 12031   
 Roubal J., 1949: Dosavadní „Oxypodu funebris“ (Col. Staph.) lze rozložiti na druhy dva: Oxypoda funebris Kr. A sp. n. Oxypoda griseosericans M. 4 pp. [STA 1217] Folia entomologica 12: 31-34.
  50  2
ASC 46157   
 Roubal J., 1949: Rozšíření broučích myrmekofilů v sv. Čechách a bibliografie literatury o českých myrmekofilních broucích. 10 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 157-165.
  50  2
ASC 47149   
 Roubal J., 1950: Historický a zoogeografický příspěvek o Nepachys cardiacae L. (Col. Malach.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 149-154.
  50  2
ASC 47021   
 Roubal J., 1950: Popisy nových forem brouků z Čech. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 21-23.
  50  2
CUC 821   
 Roubal J., 1951: Bisherige Kenntnisse über Eicolyctus brunneus Gyll. und über siene Entdeckung in der Čechoslovakei. 3 pp. 
  50  2
ASC 48032   
 Roubal J., 1951: Miscellanea coleopterologica Bohemica. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 32.33.
  50  2
COL 1015   
 Roubal J., 1952: Nová Coleoptera české fauny – 48. Příspěvek. 4 pp. 
  50  2
HEM 1279   
 Roubal J., 1955: K faunistice Heteropter Štramberka. 5 pp. 
  50  2
HEM 3042   
 Roubal J., 1956: Přehled našich druhů rodu Peritrechus (Heteroptera). 5 pp. 
  50  2
AMS 06105   
 Roubal J., 1957: Čtvrtý příspěvek k seznamu českých ploštic. 3 pp. [HEM 1275] Acta Musei Silesiae 6: 105-107.
  50  2
ASC 54385   
 Roubal J., 1957: Faunistika československých ploštic rodu Globiceps Lep. Serv. (Heteroptera, Miridae). 6 pp. [HEM 1281] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 54: 385-390.
  50  2
RAV 6709   
 Roubal J., 1957: Monografie českých klešťanek (Corixidae). 65 pp. Rozpravy Československé akademie věd 67(9): 1-65.
  295  12
ASC 53063   
 Roubal J., 1957: Studie o plošticích ze severozápadních Čech s kritickými poznámkami. 47 pp. [41549] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 53: 63-109.
  295  12
ASC 54126   
 Roubal J., 1957: Výsledek faunisticko-ekologických studií ploštic Dicyphus pallicornis Fieb., D. annulatus (Wlff.). Gampsocoris punctipes (Germ.) a G. culicinus Seidenst. na náprstnících Digitalis purpurea L., D. grandiflora Mill. a jehlici Onosis spinosa L. v Čechách. 6 pp. [HEM 1282] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 54: 126-131.
  50  2
HEM 1283   
 Roubal J., 1958: Aradus bimaculatus Reut. (Heteroptera, Aradidae) v Čechách. 6 pp. [M46] 
  50  2
HEM 1284   
 Roubal J., 1958: Description d’une espece nouvelle de Tingitidae de France (Het.). 3 pp. 
  50  2
HEM 1285   
 Roubal J., 1959: Kritisches über die Taxonomie und Variabilität des Pachybrachius fracticollis (Schill.) 1829 (Hemiptera-Heteroptera). 4 pp. 
  50  2
AEP 33473   
 Roubal J., 1959: O třech význačných druzích rodu Nabis Latreille 1802 (Heteroptera, Nabidae). 6 pp. [HEM 1287] [M19] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 33/566: 473-478.
  50  2
AMS 08037   
 Roubal J., 1959: Polygonum aviculare L. - biotop Heteropter na velkoměstské periferii. 4 pp. [HEM 1288] Acta Musei Silesiae 8A: 37-40.
  50  2
AMS 09095   
 Roubal J., 1960: Ad prodromum Heteropterorum Bohemiae additio sexta. 2 pp. (in Czech). [HEM 1289] Acta Musei Silesiae 9A: 95-96.
  50  2
HEM 1290   
 Roubal J., 1961: Megalonotus subtilissimus spec. nova (Heteroptera, Lygaeidae). 2 pp. [M46] 
  50  2
ASC 58239   
 Roubal J., 1961: Rumištní zvířena ploštic (Heteroptera) na periferii velké Prahy. 22 pp. [40578] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 58: 239-260.
  150  6
HEM 1291   
 Roubal J., 1961: Tretí príspevok k zoznamu slovenských Heteropter. 2 pp. 
  50  2
COL 1017   
 Roubal J., 1962: Die bedeutenderen Coleoptera der Wünsch-Sammlung im Nordböhmischen Museum. 2 pp. (in Czech). 
  50  2
HEM 1293   
 Roubal J., 1963: Über zwei interessante Prager Blindwanzen: Macrolophus glaucescens Fieber und Phytocoris parvulus Reuter (Hemiptera: Heteroptera: Miridae.). 10 pp. [M46] 
  50  2
AEP 36555   
 Roubal J., 1965: Chiragra-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung Megalonotus Fieber 1860 aus dem europäischen Festland. Ein Versuch um die taxonomische Lösung. 34 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 36: 555-588.
  295  12
AFP 11137   
 Roubal J., 1965: Die tschechoslowakischen Exolygus-Arten (Heteroptera: Miridae) und ihre taxonomische Labilität. 14 pp. [40580] Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae 11(101): 137-150.
  95  4
FEH 19203   
 Roubal J., 1966: Aradus kuthyi Horv. (Heteroptera) in Hungaria reinventus. Supplementum ad faunam Heteropterum montis Mecsek. 5 pp. [HEM 1295] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 19: 203-207.
  50  2
HEM 1296   
 Roubal J., 1967: La faune des Hétéropteres des environs de la ville de Poděbrady en Tchécoslovaquie vue a travers le prisme de la loi de Protection de la Nature en Tchécoslovaquie. 6 pp. (in Czech). 
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek