KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

(items: 3077)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

COL 925   
 Roubal J., 1907: O ubývání nebo vymizení některých brouků v RČS. 5 pp. 
  50  2
COL 926   
 Roubal J., 1908: Některé biologické, zoogeografické a jiné poznámky o broucích. 4 pp. 
  50  2
ASC 05083   
 Roubal J., 1908: Některé biologické, zoogeografické a jiné poznámky o broucích. 4 pp. [COL 926] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 5: 83-86.
  50  2
CLE 102   
 Roubal J., 1909: Danacaea Rambouseki sp. nova (Col.). 1 p. 
  50  2
STA 1192   
 Roubal J., 1910: Philonthus Binderi spec. nov. 2 pp. 
  50  2
COL 929   
 Roubal J., 1911: Neue Käfer der palaearktischen Fauna. 1 pp. 
  50  2
SCA 970   
 Roubal J., 1911: Neuheiten der palaearktischen Koleopterenfauna. 2 pp. 
  50  2
CUC 460   
 Roubal J., 1913: Phalacrus lebedevi, species nove de regione Kijevensi, Rossia. 1 p. 
  50  2
ASC 15006   
 Roubal J., 1918: Lepidopterologické poznámky ze širšího okolí Příbramě. 2 pp. [LEP 3017] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 15: 6- 7.
  50  2
ASC 19064   
 Roubal J., 1922: Novinky zvířeny broučí Malých Tater. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 64-66.
  50  2
ASC 21052   
 Roubal J., 1924: Předbežné poznámky k faune Coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. III. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 52-54.
  50  2
ASC 22068   
 Roubal J., 1925: Jeannelella n. g. silphidarum M. Popis nového broučího rodu ze Slovenska. 4 pp. [STA 1195] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 68-71.
  50  2
ASC 22092   
 Roubal J., 1925: Nový střevlíkový bastard. Carabus obsoletus Strm. glabratus Payk. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 92-94.
  50  2
ASC 22035   
 Roubal J., 1925: Predbežné poznámky k faune coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. IV. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 35-36.
  50  2
ASC 23055   
 Roubal J., 1926: Cetonia aurata L. a elegans Leoni. 1 pp. [SCA 969] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 55.
  50  2
ASC 23052   
 Roubal J., 1926: K rozšíření některých cerambycidů na Slovensku. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 52-53.
  50  2
ASC 23004   
 Roubal J., 1926: Predbežné poznámky k faune coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. V. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 4-6.
  50  2
ASC 23006   
 Roubal J., 1926: Svätojúrský Šúr u Bratislavy po stránce koleopterologické. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23:6-9.
  50  2
ASC 24055   
 Roubal J., 1927: Koleopterologické poznámky. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 55-57.
  50  2
ASC 24093   
 Roubal J., 1927: Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz (západní) v červenci r. 1910. X. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 93-96.
  50  2
ASC 24097   
 Roubal J., 1927: Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz (západní) v červenci r. 1910. XI. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 97-100.
  50  2
ASC 24096   
 Roubal J., 1927: Noví brouci české fauny. (35. Příspěvek k novinkám čes. Coleopter). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 96-98.
  50  2
STA 2381   
 Roubal J., 1927: Weitere Coleopterenneuheiten aus Mitteldalmatien [Liodes, Ischnomera]. 1 pp. Entomologhisches Nachrichtsblatt 1(4): 65.
  50  2
COL 950   
 Roubal J., 1928: Coleopterologische Notizen. 3 pp. 
  50  2
COL 953   
 Roubal J., 1928: Zwei neue Coleopteren aus der Tschechoslovakei. 4 pp. 
  50  2
COL 954   
 Roubal J., 1928: Zwei neue Coleopteren formen aus dem Kaukasus. 2 pp. 
  50  2
STA 1198   
 Roubal J., 1929: Oxypoda lpine nov. spec. 1 pp. 
  50  2
ASC 26099   
 Roubal J., 1929: Tré nových coleopter z východu Československé republiky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 99-102.
  50  2
ENB 04093   
 Roubal J., 1930: Coleopterologische Notizen. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 4(4): 93.94.
  50  2
ASC 27092   
 Roubal J., 1930: Nova Coleoptera faunae Bohemiae. (38. Příspěvek). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 92-93.
  50  2
ASC 28131   
 Roubal J., 1931: Beschreibungen von Vier neuen Coleopteren. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 131-132.
  50  2
ASC 28001   
 Roubal J., 1931: Formální oprava názvu druhého popisu článku “Popisy nových evropských coleopter. – Coleoptera nova ex Europa descripta” v čas. Čsl. Sp. Ent. (A. S. E. Čsl.) XXVII. (1930) P. 75 – Corrigé. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 1.
  50  2
CER 581   
 Roubal J., 1931: Variabilitas coloris Chlorophori varii Müll. Ex Europa et Mediterranea. 1 pp. 
  50  2
AEP 10145   
 Roubal J., 1932: Beschreibungen von drei neuen Sphaerosomen (Col. Endomych.). 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 10: 145-146.
  50  2
ENB 07077   
 Roubal J., 1933: Beschreibungen einiger Coleopteren-Neuheiten. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 7(2): 77-78.
  50  2
ASC 30138   
 Roubal J., 1933: Coleoptera nova Bohemica. 39. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 138-140.
  50  2
AEP 11005   
 Roubal J., 1933: Historie pražské koleopterologie. 10 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 11: 5-14.
  50  2
ASC 30031   
 Roubal J., 1933: Über einige interessante und sporadische Slovakische Coleopteren, welche in der ersten Hälfte des Frühlings 1932 erschienen sind. 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 31-36.
  50  2
SCA 972   
 Roubal J., 1933: Übersicht der Gnorimus nobilis L.-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. 2 pp. 
  50  2
ASC 12151   
 Roubal J., 1933: Ueber zwei kritische Cryptophagus: C. cylindrus Kiesw. Und C. trapezoidalis J. Sahlb. 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 12: 151.
  50  2
COL 972   
 Roubal J., 1934: Beschreibung einer neuen Art und drei neuer Formen paläarktischer Coleopteren. 2 pp. 
  50  2
ENB 08032   
 Roubal J., 1934: Bionomische und zoogeographische Notizen über zwei Koleopteren. 4 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 8(1): 32-35.
  50  2
ASC 31076   
 Roubal J., 1934: Nové Coleoptery české fauny. (Coleoptera Bohemica nova.). 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 76.
  50  2
ASC 31140   
 Roubal J., 1934: Popisy dvou nových forem tesaříků ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31. 140-141.
  50  2
AEP 12206   
 Roubal J., 1934: Popsání čtyř nových palaearktických coleopter. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 12: 206-207.
  50  2
ASC 32208   
 Roubal J., 1935: Baris steppensis sp. n. ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 208-209.
  50  2
AEP 13053   
 Roubal J., 1935: Descriptio generis Antherophagi Latr. (Col., Cryptophagidae) speciei novae – Antherophagus Špačeki n. adjecto conspectu analytico specierum palaearcticarum generis Antherophagus Latr. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 13: 53-54.
  50  2
ASC 32074   
 Roubal J., 1935: Historie pražské koleopterologie. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 74.
  50  2
ASC 32025   
 Roubal J., 1935: Poznámka k Heyrovského článku. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 25.
  50  2
ENB 10068   
 Roubal J., 1936: Chrysomela Tesaři sp. n. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 10: 68-69.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek