KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

All Coleoptera

(items: 18240)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

ASC 24097   
 Roubal J., 1927: Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz (západní) v červenci r. 1910. XI. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 97-100.
  50  2
ASC 24096   
 Roubal J., 1927: Noví brouci české fauny. (35. Příspěvek k novinkám čes. Coleopter). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 96-98.
  50  2
STA 2381   
 Roubal J., 1927: Weitere Coleopterenneuheiten aus Mitteldalmatien [Liodes, Ischnomera]. 1 pp. Entomologhisches Nachrichtsblatt 1(4): 65.
  50  2
COL 950   
 Roubal J., 1928: Coleopterologische Notizen. 3 pp. 
  50  2
COL 953   
 Roubal J., 1928: Zwei neue Coleopteren aus der Tschechoslovakei. 4 pp. 
  50  2
COL 954   
 Roubal J., 1928: Zwei neue Coleopteren formen aus dem Kaukasus. 2 pp. 
  50  2
STA 1198   
 Roubal J., 1929: Oxypoda lpine nov. spec. 1 pp. 
  50  2
ASC 26099   
 Roubal J., 1929: Tré nových coleopter z východu Československé republiky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 99-102.
  50  2
ENB 04093   
 Roubal J., 1930: Coleopterologische Notizen. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 4(4): 93.94.
  50  2
ASC 27092   
 Roubal J., 1930: Nova Coleoptera faunae Bohemiae. (38. Příspěvek). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 92-93.
  50  2
ASC 28131   
 Roubal J., 1931: Beschreibungen von Vier neuen Coleopteren. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 131-132.
  50  2
ASC 28001   
 Roubal J., 1931: Formální oprava názvu druhého popisu článku “Popisy nových evropských coleopter. – Coleoptera nova ex Europa descripta” v čas. Čsl. Sp. Ent. (A. S. E. Čsl.) XXVII. (1930) P. 75 – Corrigé. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 1.
  50  2
CER 581   
 Roubal J., 1931: Variabilitas coloris Chlorophori varii Müll. Ex Europa et Mediterranea. 1 pp. 
  50  2
AEP 10145   
 Roubal J., 1932: Beschreibungen von drei neuen Sphaerosomen (Col. Endomych.). 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 10: 145-146.
  50  2
ENB 07077   
 Roubal J., 1933: Beschreibungen einiger Coleopteren-Neuheiten. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 7(2): 77-78.
  50  2
ASC 30138   
 Roubal J., 1933: Coleoptera nova Bohemica. 39. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 138-140.
  50  2
AEP 11005   
 Roubal J., 1933: Historie pražské koleopterologie. 10 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 11: 5-14.
  50  2
ASC 30031   
 Roubal J., 1933: Über einige interessante und sporadische Slovakische Coleopteren, welche in der ersten Hälfte des Frühlings 1932 erschienen sind. 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 31-36.
  50  2
SCA 972   
 Roubal J., 1933: Übersicht der Gnorimus nobilis L.-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. 2 pp. 
  50  2
ASC 12151   
 Roubal J., 1933: Ueber zwei kritische Cryptophagus: C. cylindrus Kiesw. Und C. trapezoidalis J. Sahlb. 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 12: 151.
  50  2
COL 972   
 Roubal J., 1934: Beschreibung einer neuen Art und drei neuer Formen paläarktischer Coleopteren. 2 pp. 
  50  2
ENB 08032   
 Roubal J., 1934: Bionomische und zoogeographische Notizen über zwei Koleopteren. 4 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 8(1): 32-35.
  50  2
ASC 31076   
 Roubal J., 1934: Nové Coleoptery české fauny. (Coleoptera Bohemica nova.). 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 76.
  50  2
ASC 31140   
 Roubal J., 1934: Popisy dvou nových forem tesaříků ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31. 140-141.
  50  2
AEP 12206   
 Roubal J., 1934: Popsání čtyř nových palaearktických coleopter. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 12: 206-207.
  50  2
ASC 32208   
 Roubal J., 1935: Baris steppensis sp. n. ze Slovenska. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 208-209.
  50  2
AEP 13053   
 Roubal J., 1935: Descriptio generis Antherophagi Latr. (Col., Cryptophagidae) speciei novae – Antherophagus Špačeki n. adjecto conspectu analytico specierum palaearcticarum generis Antherophagus Latr. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 13: 53-54.
  50  2
ASC 32074   
 Roubal J., 1935: Historie pražské koleopterologie. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 74.
  50  2
ASC 32025   
 Roubal J., 1935: Poznámka k Heyrovského článku. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 25.
  50  2
ENB 10068   
 Roubal J., 1936: Chrysomela Tesaři sp. n. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 10: 68-69.
  50  2
14705   
 Roubal J., 1936: Přírodovědecký výzkum Státní rezervace „Pieniny“ na hranicích polsko-československých. I. Coleoptera. 20 pp. 
  150  6
AEP 14180   
 Roubal J., 1936: Přírodovědecký výzkum Státní rezervace „Pieniny“ na hranicích polsko-československých. I. Coleoptera. 20 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 14: 180-199.
  150  6
AEP 15023   
 Roubal J., 1937: Descriptions de deux nouvelles formes des Coléopteres. 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 15: 23-24.
  50  2
BUP 589   
 Roubal J., 1937: Formální poznámka. 1 pp. 
  50  2
COL 982   
 Roubal J., 1937: Koleopterologische Notizen. 3 pp. 
  50  2
14706   
 Roubal J., 1938: Československá boreoalpinní Coleoptera a některé jiné druhy, patřící spolu oblasti severské i středoevropské. 21 pp. 
  150  6
ASC 35122   
 Roubal J., 1938: Další nové formy u Rosalia alpina L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 35-122.
  50  2
STA 1206   
 Roubal J., 1938: Über zwei Quedius aus der Microsaurus Steph.-Gruppe (Col. Staphylinidae). 2 pp. 
  50  2
14708   
 Roubal J., 1939: Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích. 22 pp. 
  150  6
ASC 36081   
 Roubal J., 1939: Faunae Bohemiae Coleoptera nova. 42. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 36: 81-82.
  50  2
ASC 26085   
 Roubal J., 1939: Necrophorus vespillo L. v.Bohemicus N. 1 pp. [STA 1207] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 85.
  50  2
FEB 02005   
 Roubal J., 1939: Popis nové Epuraey – Epuraea grandiclava n. sp. Z Vysokých Tater. 3 pp. Folia entomologica 2: 5-7.
  50  2
COL 992   
 Roubal J., 1940: Quinque Coleoptera palaearctica nova descripta. 4 pp. 
  50  2
AQA 487   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. 
  50  2
AEP 18151   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. [AQA 487] [M34] Acta entomologica Musei nationalis Pragae.
  50  2
224   
 Roubal J., 1941: Katalog Coleopter Slovenska a Podkarpatské Rusi, 3. díl. 362 pp. Soukromá vazba. 
  495  20
ASC 38081   
 Roubal J., 1941: Nové formy coleopter. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 81-82.
  50  2
SET 29   
 Roubal J., 1942-1943: 9 článků publikovaných v Časopisu Čs. spol. entomologické soukromě sešitých do jednoho „multipaperu“. 16 pp. Obsah: Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Roubal J., 1943: Carabus hortensis L. v. dürkianus Ganglb. 1 pp. Roubal J., 1943: Pětačtyřicátý dodatek k seznamu českých Coleopter. 2 pp. Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Roubal J., 1943: Col. nova de Bohemia et Slovakia. 3 pp. (in Czech). Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. Roubal J., 1942: O několika našich hrobařících. 1 pp. Roubal J., 1942: Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank. 1 pp. Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 17, 33, 63, 84-86, 137-138 + 40: 57-59, 68, 129-130, 136-137.
  95  4
ASC 39084   
 Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. [STA 1214] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 84-86.
  50  2
ASC 39137   
 Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 137-138.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek