KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

VARIA

(items: 4665)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

PPE 40399   
 Szujecki A., 1970: Prof. Dr Marian Nunberg doktorem honoris causa Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof. Dr. Marian Nynberg – honoris causa doctor of the Agricultural University in Warsaw. 4 pp. (in Polish). Polskie Pismo Entomologiczne 40(2): 399-402.
  50  2
PPE 73291   
 Szwedo J., 2004: A new Derbidae planthopper Copallinges chiapasensis gen. et sp. n. (Hemiptera: Fulgoromorpha) from Oligocene/Miocene Mexican amber. 8 pp. Polskie Pismo Entomologiczne 73: 291-298.
  50  2
95457   
 Szwedo J., Iwan D., 2008: To survive or to flourish Status and role of natural history museums in the biodiversity research. 15 pp. Polish taxonomical Monographs 15: 55-69.
  95  4
AZC 3127   
 Szyndlar Z., 1988: Two new extinct species of the genera Malpolon and Vipera (Reptilia, Serpentes) from the Pliocena of Layna (Spain). 20 pp. [80667] Acta zoologica cracoviensia
  150  6
7239   
 Szyndlar Z., Rage J.-C., 2003: Non-erycine Booidea from the Oligocene and Miocene of Europe. 109 pp. 
  590  24
95156   
 Šalanský K., 1964: Regionální magnetometrie v Krkonoších a východní části Jizerských hor. 43 pp. 
  95  4
KLA 30209   
 Šedivý J., 1994: 70th birthday of Dr. Zdeněk Bouček, M.Sc., Dr.Sc. 9 pp. [M54] Klapalekiana 30(3-4): 209-217.
  50  2
KLA 40173   
 Šedivý J., 2004: 80. narozeniny RNDr. Zdeňka Boučka, DrSc. [80th birthday of RNDr. Zdeněk Bouček, DrSc.] 5 pp. Klapalekiana 40(1-2): 173-177.
  50  2
JMP 75031   
 Šefčáková A., Thurzo M., 2006: Holocene human remains from the Dzeravá skala Cave, West Slovakia. 7 pp. 
  50  2
PAL 9   
 Šefčáková A., Thurzo M., 2006: Holocene human remains from the Dzeravá skala Cave, West Slovakia. 7 pp. [JMP 75031] Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná 175(1-2): 31-37.
  50  2
EJE 92391   
 Šelepcová Ľ., Sommer A., Vargová M., 1995: The effect of feeding on a diet containing varying amounts of Rhaponticum carthamoides hay meal on selected morphological parameters in rats. 7 pp. European Journal of Entomology 92(1): 391-397.
  50  2
KLA 31151   
 Šigut R., 1995: 150 let od narození Edmunda Reittera. 2 pp. [M54] Klapalekiana 31(3-4): 151-152.
  50  2
8342   
 Šimek Z., 1954: Rybářství na tekoucích vodách. 442 pp. 
  95  4
WLC 23   
 Šimunek O., 2003: Stanovení systémové chyby měření a odhad celkové atmosférické depozice dusíku v letech 1994-2000 v centrální části CHKO Český kras. 12 pp. (in Czech). Bohemia centralis 26: 73-84.
  50  2
9632   
 Šír V., 1875: Motýlové a brouci škodliví lesu, louce, poli, sadu, rybníku, zahradě a domácnosti. Sešit II. Brouci. S 9 původními tabulkami. 86 pp. Kapesní formát (13x17 cm), měkká obálka. 
  295  12
AUC 094129   
 Škvařilová B., 1995: The growth of the face-lateral dimensions. 66 pp. [95160] Acta Universitas Carolinae, biol. 38(1994)(3-4): 129-194.
  395  16
AEP 20107   
 Špaček K., 1942: Dr. Leo Heyrovský – badatel tesaříků [Dr. Leo Heyrovský als Bockkäferforscher, with bibliography]. 10 pp. (in Czech). Acta entomologica Musei nationalis Pragae 20: 107-116.
  50  2
AMP 47025   
 Štamberg S., 1991: Actinopterygians of the Central Bohemian carboniferous basins. 104 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 47B(1-4): 25-128.
  495  20
COL 1399   
 Šťastná P., Bezděk J., 2001: Coleoptera from the pitfall traps at the Protected Landscape Area Moravský krasin 1999 and 2000. 8 pp. (in Czech). Sbor. Přír. Klub Uh. Hradiště 6: 211-218.
  50  2
AMS 11053   
 Štelcl J., 1962: Anthraxolit od Březska u Konice na Drahanské vysočině. [Anthraxolith von Březsko bei Konice (Drahany-Hochland, Mähren).] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 11A: 53-60.
  50  2
AMS 11113   
 Štelcl J., 1962: Přehled petrografie kulmu Drahanské vysočiny. [Übersicht der Petrographie der kulm’schen Sedimente von Drahany-Hochland.] 14 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 11A: 113-126.
  50  2
AMS 13087   
 Štelcl J., 1964: K petrografii a chemizmu sluňáků Drahanské vysočiny. [Über Petrographie und Chemismus der Knollensteine des Drahany-Hochlandes.] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 13A: 87-94.
  50  2
AMS 16143   
 Štelcl J., 1967: K petrografii kamenných nástrojů z některých nalezišť moravského mladšího neolitu. Zur Petrographie der von einigen Fundstellen des mährischen jüngeren Neolithikums entstammenden Steinindustrie. 16 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 16A: 143-158.
  50  2
AMS 13101   
 Štelcl J., Fojt B., 1964: K povaze sestavení rudnin zlatohorské oblasti v Hrubém Jeseníku. [Zum Gefüge der erzführenden Gesteine des Erzgebietes bei Zlaté Hory im Hohen Gesenke.] 6 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 13A: 101-106.
  50  2
AMS 14153   
 Štelcl J., Schmidt J., 1965: K petrografii stínavského devonu. [Zur Petrographie des Devons von Stínava (Drahany-Hochland, Mähren).] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 14A: 153-160.
  50  2
AMS 14039   
 Štelcl J., Svoboda L., 1965: Apatity s pleochroickými jádry v kulmských drobách Drahanské vysočiny. [Pleochroitische Apatite der Kulmgrauwacken des Drahany-Hochlandes (Mähren).] 14 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 14A: 39-52.
  50  2
KLA 39189   
 Štepanovičová O., Bianchi Z., 2003: K 80. narozeninám RNDr. Jaroslava L. Stehlíka, Csc. [On the occasion of the 80th birthday of RNDr. Jaroslav L. Stehlík, Csc.] 9 pp. [M52] Klapalekiana 39(1-3): 189-197.
  50  2
8807   
 Štěrba O., 1996: Máme rádi zvířata. 165 pp. 
  95  4
MAM 183   
 Štollmann A., Janičina P., Dudich A., Kadlečík J., 1994: Hmyzožravci (Insectivora) a hlodavce (Rodentia) Štátnej prírodnej rezervácie Veľká Skalná vo Veľkej Fatre. 6 pp. 
  50  2
95589   
 Štych P., 2010: Hodnocení dlohodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech. [Evaluation of long-term land-use changes in case studies in Central Bohemia. Evaluation of long-term land-use changes in case studies in Central Bohemia.] 17 pp. (in Czech). Bohemia centralis 30: 121-137.
  95  4
AEB 76349   
 Štys P., 1979: PhDr. RNDr. Vladimír Balthasar 21.6.1897-10.11.1978. 4 pp. (in German). Acta Entomologica Bohemoslovaca 76(5): 349-352.
  50  2
AEB 84076   
 Štys P., 1987: Sixtieth birthday of Ing. Jiří Kudler, CSc. 4 pp. (in English). Acta Entomologica Bohemoslovaca 84: 76-79.
  50  2
8595   
 Šulc J., 1913: Rukověť určování nerostného. Obsahuje osm klíčů určovacích. 16 pp. + 123 pp. Nesvázáno, neoříznuto. 
  95  4
COL 1217   
 Šustek Z., 1976: Coleoptera ve sbírce PhMr. Bohumila Šofra. 6 pp. 
  50  2
WLC 15   
 Šustek Z., 1983: The estimate of the width of protective zone along a forest reserve. 10 pp. 
  50  2
KLA 34148   
 Švihla V., 1998: Číslo věnované entomofauně Turecka. 1 pp. Klapalekiana 34: 148.
  50  2
KLA 34147   
 Švihla V., 1998: Issue devoted to the entomofauna of Turkey. 1 pp. Klapalekiana 34: 147.
  50  2
WLC 24   
 Švihla V., 2003: Povodeň v Českém krasu v srpnu 2002. 10 pp. (in Czech). Bohemia centralis 26: 25-34.
  50  2
AEP 12208   
 Táborský K., 1934: A list of works by the late professor František Klapálek. 12 pp., Seznam publikací prof. Fr. Klapálka. 12 pp Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 12: 208-219.
  95  4
BBL 41   
 Táborský K., 1934: Seznam publikací prof. Fr. Klapálka. 12 pp. 
  50  2
81208   
 Tabrum A. R., Métais G., 2007: Pipestoneia douglassi, a new genus and species of selenodont artiodactyl from the Pipestone Springs area, Jefferson County, Montana. 14 pp. Bull. Carn. Mus. Nat. Hist. 39: 83-96.
  95  4
IJE 11033   
 Tahori A. S., Galun R., 1976: The rise and fall of DDT. 19 pp. Israel Journal Ent. 11: 33-51.
  50  2
ESC 10323   
 Tahriri S., Talebi A. A., Fathipour Y., Zamani A. A., 2007: Host stage preference, functional response and mutual interference of Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae: Aphidiinae) on Aphis fabae (Hom.: Aphididae). 9 pp. Entomological Science 10(4): 323-331.
  50  2
ESC 15140   
 Takada H., Kamijo K., 2012: Tetrastichine aphid hyperparasitoids (Hymenoptera: Eulophidae) in Japan. 5 pp. Entomological Science 15(1): 140-144.
  50  2
ESC 13269   
 Takada H., Nakamura T., 2010: Native primary parasitoids and hyperparasitoids attacking an invasive aphid Uroleucon nigrotuberculatum in Japan. 4 pp. Entomological Science 13(2): 269-272.
  50  2
JRS 181001   
 Takagi E., 2016: Pests of the endangered herb Platycodon grandiflorus in Central Japan. 5 pp. Journal of the Entomological Research Society 18(1): 1-5.
  50  2
JJE 14215   
 Takahashi K. H., 2011: Quantification of insect wing shape by a geometric morphometrics approach. 9 pp. Japanese Journal of Entomology (N. S.) 14(3): 215-223.
  50  2
DIP 6697   
 Takahashi M., Kono Y., Kurahashi H., Matsushita K., Nishina M., Kameda Y., 1995: Effect of a trehalase inhibitor, Validoxylamine A, on three species of flies. 9 pp. 
  50  2
ESC 16125   
 Takeda S:, 2013: New field of insect science: Research on the use of insect properties. 11 pp. Entomological Science 16(2): 125-135.
  50  2
FSA 04525   
 Talhouk A. S., 1982: A note on the entomophagous fauna of Saudi Arabia. 7 pp. Fauna of Saudi Arabia 4: 525-531.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek