KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Acta Soc. Entomol. Čechosloveniae (Praha)


Extracts

(items: 349)

  
Basket Contents Basket Contents

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   


denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   Title CZKEUR basket selection

ASC 08032 
Heyrovský L., 1911: Poznámky k broukům, žijícím u vos. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 8: 32-33.
  50  2
ASC 10021 
Obenberger J., 1913: Coleopterorum novitates. 8 pp. [13986]  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 10: 21-28.
  95  4
ASC 10087 
Obenberger J., 1913: Buprestidarum novitates. 17 pp. [13985]  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 10: 87-103
  195  8
ASC 10125 
Obenberger J., 1913: Nova palaearctica. 7 pp. (in Czech).  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 10(3): 1-7.
  50  2
ASC 12151 
Roubal J., 1933: Ueber zwei kritische Cryptophagus: C. cylindrus Kiesw. Und C. trapezoidalis J. Sahlb. 1 p.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 12: 151.
  50  2
ASC 17021 
Heyrovský L., 1920: Několik pozorování ze života brouků. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 17: 21-23.
  50  2
ASC 18025 
Jureček Š., 1921: Vědecké výsledky československé armády v Rusku a na Sibiři. II. Baurotes nigriventris n. sp. Cerambycidarum (Col.). 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 18: 25-26.
  50  2
ASC 19013 
Obenberger J., 1922: Nebria castenea ssp. Šumavica M. n. ssp. 2 pp. [CAR 1404]  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 13-14.
  50  2
ASC 19014 
 Fleischer A., 1922: Koleopterologické výzkumy a různé poznámky. 5 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 14-18.
  50  2
ASC 19029 
 Jureček Š., 1922: Nebria false cognita e Caucaso centrali. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 29-30.
  50  2
ASC 19064 
Roubal J., 1922: Novinky zvířeny broučí Malých Tater. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 64-66.
  50  2
ASC 19079 
 Fleischer A., 1922: Nové aberrace a synonym. Poznámka. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 79-80.
  50  2
ASC 20001 
Jedlička A., : Nový Pterostichus ze Srbska. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 20: 1-2.
  50  2
ASC 21031 
 Achard J., 1924: Les Phytodecta et leurs variations. Espéces et variétés nouvelles. Rectifications synonymiques. 8 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 31-37.
  50  2
ASC 21052 
 Roubal J., 1924: Předbežné poznámky k faune Coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. III. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 52-54.
  50  2
ASC 21055 
 Jedlička A., 1924: Revision der Mitteleuropaischen Poecilus Arten aus der Gruppe koyi-marginalis. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 55-56.
  50  2
ASC 21062 
Knirsch E., 1924: Beiträge zur Kenntnis der Untergattung Pheggomisetes Kn. 5 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 62-66.
  50  2
ASC 21067 
Heyrovský L., 1924: Nové a vzácné druhy českých brouků. 1 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 67.
  50  2
ASC 22020 
Fleischer A., 1925: Coleopterologické výzkumy. 2 pp. [COL 243]  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 20-21.
  50  2
ASC 22022 
Fleischer A., 1925: Carabus scheidleri Panz. V. Preissleri Dft. A v. Helleri Ggb. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 22-23.
  50  2
ASC 22035 
Roubal J., 1925: Predbežné poznámky k faune coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. IV. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 35-36.
  50  2
ASC 22037 
Knirsch E., 1925: Některé nové trechy subgen. Duvalius Delar. Z oblasti jiho-západních Karpat. 10 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 37-46.
  50  2
ASC 22043 
Knirsch E., 1925: Nový Drimeotus Mill. Z pohoří Bihar. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 43-44.
  50  2
ASC 22045 
Heyrovský L., 1925: Popisy nových evropských tesaříků. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 45-47.
  50  2
ASC 22073 
Fiala O., 1925: Vzácnější brouci okolí kroměřížského. 1 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 73.
  50  2
ASC 22085 
Knirsch E., 1925: Weitere Beiträge zur Blinden Coléopteren-Fauna der Ledenik-Peštera. (Bulgarien). 4 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 85-88.
  50  2
ASC 22089 
Knirsch E., 1925: Ein neuer Trechus aus den Ostkarpathe. Trechus (Duv.) pauperculus. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 89-91.
  50  2
ASC 22092 
Roubal J., 1925: Nový střevlíkový bastard. Carabus obsoletus Strm. glabratus Payk. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 92-94.
  50  2
ASC 22105 
Achard J., 1925: Nouveaux Chrysomélides d’Afrique. (Col.). 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 105-106.
  50  2
ASC 23004 
 Roubal J., 1926: Predbežné poznámky k faune coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. V. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 4-6.
  50  2
ASC 23006 
Roubal J., 1926: Svätojúrský Šúr u Bratislavy po stránce koleopterologické. 4 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23:6-9.
  50  2
ASC 23024 
 Hanuš F., 1926: Několik poznámek o Carabech. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 24-25.
  50  2
ASC 23052 
Roubal J., 1926: K rozšíření některých cerambycidů na Slovensku. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 52-53.
  50  2
ASC 23056 
Fleischer A., 1926: Zvláštní měnivost skulptury a celkového útvaru střevlíka Eucarabus ullrichi Germ. V oblasti Vlárského průsmyku. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23:56-58.
  50  2
ASC 23108 
Fleischer A., 1926: Pozoruhodné nálezy brouků v Českoslov. Republice roku 1925. 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 108-109.
  50  2
ASC 24001 
Heyrovský L., 1927: Noví a vzácní čeští brouci. [Neue und seltene böhm. Col.] 2 pp. [COL 1754]  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 1-2.
  50  2
ASC 24055 
 Roubal J., 1927: Koleopterologické poznámky. 3 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 55-57.
  50  2
ASC 24089 
 Lutshnik V., 1927: Klíč nového rozdělení podrodů v rodu Pogonus Nic. (Col., Carabidae). 2 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 89-90.
  50  2
ASC 24093 
Roubal J., 1927: Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz (západní) v červenci r. 1910. X. 4 pp.  Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 93-96.
  50  2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
    
© 2002-2015 Kabourek